Doel Jeugdcommissie

De jeugdcommissie van Keltenwoud bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het belangrijk vindt om kinderen en jongeren enthousiast te maken voor de tennis- en padelsport.  

We willen zoveel mogelijk jeugd betrekken bij de vereniging door leuke en sportieve activiteiten voor hen te organiseren.

Het recreatieve karakter van de sport is daarbij het uitgangspunt, maar we zorgen tevens dat geselecteerde talentvolle en op prestatie gerichte jeugdleden de kans krijgen zich te ontwikkelen.  

Klik hier voor de samenstelling en bereikbaarheid van de jeugdcommissie.