Onderzoek uitbreiding padelbanen

Beste leden van Keltenwoud,

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van 16 juni heeft het Bestuur van de vereniging de voorlopige resultaten van het onderzoek naar eventuele uitbreiding van de capaciteit voor padel gepresenteerd.

Op deze site vinden jullie alle gegevens van het onderzoek tot op heden.

De reacties tijdens de ALV waren divers, zowel  pro als contra voor elk van de mogelijke uitbreidingen.

Omdat er altijd een zeer beperkt aantal leden van de vereniging naar de ALV komt, is er aan het Bestuur gevraagd om te onderzoeken hoe we meer leden kunnen betrekken en iedereen in de gelegenheid te stellen om haar/zijn mening te geven, alternatieven aan te dragen of wat dan ook in te brengen dat bij kan dragen aan het besluitvormingsproces.

Het Bestuur stelt jullie hierbij in de gelegenheid om de voorlopige resultaten te bekijken en hierop te reageren.

We doen een dringend beroep op jullie allemaal om te laten weten hoe je over deze vraag en mogelijke oplossingen denkt.

Het helpt het Bestuur om voor iedereen de vereniging te zijn waar met plezier getennist en padel gespeeld kan worden zonder onderscheid.

Klik hier voor de presentatie.