Selectie

TPV Keltenwoud heeft een jeugdselectie tennis en padel.

Deze kinderen en jongeren trainen twee keer in de week in groepjes van vier. De eerste training is volledig voor rekening van het jeugdlid, de tweede training wordt voor de helft gesubsidieerd door de vereniging.

Om in de selectie te komen zijn er een aantal voorwaarden. Inzet, aanleg, redelijke motoriek en het willen spelen van competitie voor de vereniging zijn hierbij belangrijke criteria.

De samenstelling van de selectiegroep wordt bepaald door de trainers van BTO: Sonja Ooijendijk en Jack Engelaar. Zij leggen hun keuze voor aan de technische commissie en de jeugdcommissie. De trainers van BTO geven de trainingen.

De bedoeling van het selectiebeleid is om regionaal aan de weg te timmeren en de doorstroom te bevorderen naar de hogere teams van Keltenwoud.