Voorjaar, 08 maart 2023

Uitnodiging

Het bestuur van de Bennekomse Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud nodigt de leden uit tot het bijwonen van de

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 08 maart 2023
Aanvang 20.00 uur
Eindtijd 22.00 uur 


De vergadering zal gehouden worden in het clubhuis aan de Langschoterweg te Bennekom. 

 

Agenda

1.  Opening en welkom
2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen van de ALV van 05 oktober 2022