Afhangreglement

Afhangreglement

Regels afhangen

  1. Afhangen via de KNLTB ClubApp is verplicht. Een Keltenwoud-lid kan afhangen voor de standaard speeltijd van 60 minuten.
  2. Wanneer er nog vrije (bespeelbare) banen zijn mag je banen waar wordt gespeeld niet afhangen. Zie het bulletpoint onder “Nog enkele belangrijke opmerkingen” zoals hieronder opgenomen ter illustratie hiervan.
  3. Banen die geblokt zijn voor training, competitievormen, toernooien, verhuur, onderhoud of anderszins, zijn geen vrije bespeelbare banen. Blokkeren van banen is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Indien een reeds door een lid afgehangen baan wordt geblokkeerd, zal een gewijzigde afhanging gemaakt worden.
  4. Bij het niet correct afhangen kan de afhanging ongedaan gemaakt worden, waarna de baan weer wordt vrijgegeven voor andere spelers.
  5. Het is niet mogelijk meer dan één (voorwaardelijke) ‘afhanging’ te maken per dag. Wel is het mogelijk om na afloop van de feitelijke speeltijd van de voorgaande afhanging, opnieuw af te hangen.

NOG ENKELE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:·      

  • De speler blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het juist toepassen van het afhangreglement. Bijvoorbeeld: voor het systeem is een baan die is afgehangen na 60 minuten weer vrij. Het systeem kan niet weten of er nog spelers op de betreffende baan staan. Dus daar dien je zelf op te letten bij de keuze van een baan bij het afhangen, kies dan een baan die in het vorige blok niet afgehangen is.

Doel en strekking van dit afhangreglement is te komen tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de baancapaciteit. Met deze richtlijn in het achterhoofd zal dit reglement geïnterpreteerd moeten worden. Het bestuur is bevoegd om in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of bij discussie over de interpretatie ervan, te beslissen. Tevens behoudt het bestuur zich het recht voor het afhangreglement gedurende het jaar aan te passen.