Onze ereleden

Ton Roks

Sinds 11 september 2013 is Ton Roks erelid van tennisvereniging Keltenwoud. Die avond stemde de algemene ledenvergadering in met een voorstel daartoe waar de handtekening van meer dan honderd leden onder stond. De initiatiefnemers van het voorstel waren Gerard Been en Paul Zaal. Ton Roks kwam 27 jaar geleden in de recreatiecommissie op verzoek van Paul en Tineke Hölscher en werd daar al snel voorzitter van. Begin dit jaar stopte hij daarmee. In zijn pleidooi in de ledenvergadering noemde Paul Ton een creatieve regelaar met veel ideeën die hij ook uitvoerde: “Als je Keltenwoud zegt, zeg je Ton Roks”. Voorzitter René van Dijk overhandigde de felicitatiebrief voor het erelidmaatschap waarna Ton een dankwoord uitsprak.

 

Adri van de Klooster †

werd in 1991 als eerste tot erelid benoemd. Hij steunde de vereniging jarenlang, zowel met vrijwilligerswerk als financieel. Het tennispark aan de Selterskampweg was voor deze sympathieke vrijgezel een belangrijke pleisterplaats. Ook toen daar het terras moest worden vernieuwd maakte hij dat financieel mogelijk. Op 2e Paasdag 2002 is het terras officieel geopend en werd als dank aan Adri een koperen plaquette met de tekst ‘Kloosterplaats’ onthuld. De inmiddels ernstig zieke Adri kon dit niet meer bijwonen en overleed diezelfde dag. Terecht prijkt de plaquette nu op het grote terras voor het clubhuis, zodat wij hem niet vergeten.

 

Ginus Voorinholt

was ruim zes jaar voorzitter van Keltenwoud, van 1990 tot 1996. Bij zijn aantreden trof hij de vereniging in financieel deplorabele toestand aan. Met een vernieuwd bestuur slaagde hij er in, een aanzienlijk financieel tekort in twee jaar weg te werken. Zijn persoonlijke benadering van mensen was daarbij doorslaggevend. Hij activeerde de werving van sponsors en wist een aantal leden leden te overtuigen, Keltenwoud financieel te steunen. Keltenwoud herkreeg zijn zelfvertrouwen. Hij startte onderzoek naar mogelijke verplaatsing van het tennispark maar dat lukte toen nog niet. Daarop entameerde hij de renovatie van park en clubhuis. Ginus werd in 1996 tot erelid benoemd.

 

Bert de Vries

heeft zich buitengewoon ingezet voor de ontwikkeling en aanleg van het huidige tennispark aan de Langschoterweg. Met veel tact en geduld gaf hij acht jaar lang als voorzitter van de Voorbereidingscommissie leiding aan de planvorming en het bouwproces. Bij de talloze procedures en contractonderhandelingen kwam zijn bestuurlijk inzicht van pas. Tot 2013 was hij voorzitter van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK), die de gehele accommodatie beheert en exploiteert. Bert werd in 2009 tot erelid benoemd.

 

Tom Kettler

was negen jaar voorzitter van Keltenwoud. Bij zijn aantreden dacht hij deze functie maar enkele jaren te vervullen. Op zijn initiatief werd vervolgens het proces gestart om te komen tot ontwikkeling van het nieuwe tennispark; een lang gekoesterde wens van de vereniging, die echter ook grote risico’s meebracht. Ondanks alle tegenvallers, twijfels en soms ook kritiek tijdens het proces bleef Tom als voorzitter vastberaden naar zijn doel toe werken. Hij was nauw betrokken bij de Voorbereidingscommissie en zat tot zijn aftreden ook in het bestuur van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK). De opening van het nieuwe park in 2009 was het verdiende hoogtepunt van zijn voorzitterschap.
Toen hij aftrad in 2010 werd hij tot erelid benoemd.

 

Lenie Verhaegh-Ottenheijm †

was lid sinds de oprichting van Keltenwoud. Al die jaren was ze een zeer betrokken lid. Alle denkbare vrijwilligerstaken heeft zij al vervuld: opvang van nieuwe leden, adviseren over tennismateriaal, bijspringen achter de bar of in de keuken op het oude park en meewerken in de Baanonderhoudscommissie. Maar de leden kenden haar vooral van haar zorg voor de zomerse bloemkorven op het oude park en van het tosstennis dat ze altijd op maandag, donderdag en vrijdagavond organiseerde. Voor haar jarenlange inzet werd Lenie in 2010 tot erelid benoemd.