Naar een Rookvrij Keltenwoud in 2024

De rijksoverheid heeft in 2021 een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan zeventig organisaties in Nederland. In dit akkoord staan afspraken die als doel hebben de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren. Het Preventieakkoord kent drie thema’s: roken, alcohol en voeding.

NOC*NSF heeft het akkoord ondertekend namens alle sport in Nederland. Voor het thema roken is in 2022 de NOC*NSF-campagne 'De sport wordt rookvrij. Wen er maar aan' van start gegaan. Dit geldt met name voor de buitensporten, binnen is roken al verboden. Het streven is om in 2025 in het hele land een volledig rookvrije sportomgeving te hebben.

2000 sportverenigingen in Nederlandzijn al naar ‘rookvrij’ overgegaan. In Bennekom al DVO en VV-Bennekom. Keltenwoud wil niet achterblijven: in de ALV van oktober 2023 is besloten om niet tot 2025 te wachten, maar reeds per 1 januari 2024 te starten met rookvrij (alle rookartikelen, incl. elektronische) op het gehele park.

De redenen dat Keltenwoud van harte meedoet aan ‘rookvrij’ zijn:
- Roken is zéér ongezond met dodelijke ziekten als gevolg.
- Roken is zéér verslavend, ben je roker dan kun je zeer moeilijk meer stoppen.
--> Rookvrij heeft de meeste kans bij preventie op jonge leeftijd.
--> Een kans voor Keltenwoud: sport en roken was in de vorige eeuw nog stoer bij de jeugd; nu niet meer!

De effecten die Keltenwoud verwacht zijn bescheiden omdat het rookbeleid van de overheid nog steeds halfslachtig is, waardoor er nog steeds hardnekkig veel gerookt wordt, ondanks alle campagnes. Onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ verwachten we: Een voorbeeld te stellen aan de jeugd en benadrukken niet te beginnen: via onze sport naar een rookvrije generatie!
Door sterk in te zetten op ‘tennis en padel gaan niet samen met roken’, hopen we dat we kunnen voorkomen dat onze jeugdspelers gaan roken.

Wat moeten we doen:
- alle asbakken e.d worden verwijderd en via beeldmateriaal op het park (vlaggen, borden, flyers) ‘rookvrij’ kenbaar maken, op 1 januari 2024
- via digitale communicatie rookvrij uitdragen via eerstvolgende Nieuwsflits (begin januari) en website
- we moeten handhaven en ‘we’ zijn bestuur, Proost en alle leden. Spreek rokers (zowel leden als gasten) met empathie aan:
1. We hebben niets tegen rokers als persoon, maar tegen het roken.
2. Benader rokers dus niet met je eigen morele oordeel (niet relevant en denigrerend naar de verslaafde roker) maar wijs gewoon op ons voorbeeldbeleid voor toekomstige  generaties --> rookvrij park dus roker moet per direct zijn rookwaar doven!
3. Wil iemand niet meewerken, vraag een aanwezige collega (met misschien meer takt/gezag) om het over te nemen.
4. Blijft iemand weigeren geef dan aan dat je die persoon door gaat geven aan het verantwoordelijke bestuurslid Piet Boonekamp ([email protected]) om verder in te grijpen.
5. Blijven er na introductie in Q1 2024 toch weigeraars, dan zal het bestuur tot sancties overgaan.