Uitschrijving

Een verenigingsjaar van Keltenwoud  loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar erop.

Alle lidmaatschappen worden stilzwijgend verlengd in het volgende verenigingsjaar.

Als je jouw lidmaatschap wilt stopzetten, dien je dit uiterlijk op 1 maart van het lopende verenigingsjaar te doen per mail naar [email protected]
Je wordt dan voor het erop volgende verenigingsjaar uitgeschreven. E-mails die later binnenkomen dan 1 maart van het verenigingsjaar waarin je nog lid bent, kunnen we helaas niet honoreren. Zie hiervoor de statuten van de vereniging.