Uitschrijving

Het lidmaatschap loopt bij Keltenwoud voor een (heel) kalenderjaar (1 januari t/m 31 december), of het resterende deel van het jaar als je in de loop van het jaar lid bent geworden. 

 

Als je jouw lidmaatschap wilt stopzetten, dien je dit uiterlijk 31 december van het lopende jaar te doen per mail naar [email protected]. Je wordt dan voor het erop volgende jaar uitgeschreven.

 

E-mails die later binnenkomen dan 31 december van het kalenderjaar waarin je nog lid bent kunnen we helaas niet honoreren. Zie hiervoor onze voorwaarden bij het inschrijven.