Contributie - Lid worden

LID WORDEN – VERSCHILLENDE CONTRIBUTIES 

Keltenwoud heeft 10 buiten tennisbanenbanen, 4 binnen tennisbanen en 5 buiten padelbanen.
Alle banen zijn in principe zomer en winter bespeelbaar.
Alle banen, zowel tennis als padel, moeten vooraf gereserveerd worden in het digitale afhangsysteem.
Een jaar lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart. Een Zomer-lidmaatschap van 1 april tot en met 30 september. 

Verschillende commissies van de vereniging organiseren het hele jaar door allerlei toernooien en activiteiten voor de leden. Bijv. Keltenwoud toss  

TENNISLEDEN

Wordt of bent u tennislid dan mag u gebruikmaken van alle buitenbanen, ook die van padel. In de zomerperiode mag u bij slecht weer ook banen in de hal afhangen. 

Van 1 september tot 31 maart kunt u binnenbanen huren. Zie hiervoor baanhuur.  

Tennislessen

Bent u lid, dan kun u zich opgeven voor tennislessen.

Deze worden verzorgd door de Bennekomse Tennis Opleiding onder leiding van Jack Engelaar en zijn team. Kijk hiervoor op  de website: www.btotennis.nl.            

Contributie Tennis tot april 2024               

Jeugd t/m 7 jaar  €  55
Junior 8 t/m 17 jaar  €  90
Jong volwassenen 18 t/m 23 jaar  € 185
Senior jaar  € 250 
Senior zomer  € 180

PADELLEDEN

Bent u Padellid dan kun u spelen op alle vijf de padelbanen, maar niet op de tennisbanen.  

Padellessen

Als u padellid bent kunt u zich opgeven voor padellessen. Deze worden verzorgd door Padel Opleiding Engelaar onder leiding van Jack Engelaar en zijn team. Kijk hiervoor op de website: www.poengelaar.nl  

Contributie Padel tot april 2024

Jeugd t/m 7 jaar  €  50
Junior 8 t/m 17 jaar  €  60
Senior jaar  € 215
Senior zomer  € 145

AANMELDEN

Lid worden kan gedurende het gehele jaar. U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier waarbij u tevens een (pas)foto kunt (moet) uploaden voor de digitale ledenpas. Zonder pasfoto geen digitale ledenpas en mag u geen competitie of toernooien spelen. Via het aanmeldingsformulier kan (wordt) de vereniging gemachtigd worden om de contributie van uw bankrekening af te schrijven.  
Lid worden

SLAPENDE LEDEN

Slapende leden, die niet actief spelen, betalen € 30,- contributie, ongeacht het soort lidmaatschap. Jeugdleden kunnen geen slapend lid worden. Men kan pas slapend lid worden na een lopend lidmaatschap. Mail voor een wijziging van het lidmaatschap naar de ledenadministratie.    

KORTING THYMOS

Studenten krijgen 10% korting. 

AFMELDEN

Alle lidmaatschappen worden stilzwijgend verlengd in het volgende verenigingsjaar. Tenzij u zich voor het einde van het verenigingsjaar per mail heeft afgemeld.