Winterseomstandigheden

Gebruik van de buitenbanen bij winterse omstandigheden

In z’n algemeenheid geldt dat er altijd op onze Keltenwoud banen gespeeld mag worden, behalve bij ijzel, opdooi en sneeuw. Wanneer de buitenbanen onbespeelbaar zijn naar het oordeel van de parkbeheerder zal dat kenbaar worden gemaakt op het afhangbord en de Keltenwoud website.

Droge vorst is voor Keltenwoud geen enkel probleem en het bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Een bevroren tennisbaan kan iets harder aanvoelen.

Rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Bij gladheid is er gevaar voor de spelers, dus zal de parkbeheerder beslissen de baan (tijdelijk) te sluiten.

IJzel. Spelen op een beijzelde tennisbaan is niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de baan en het vanwege gladheid te gevaarlijk is om te spelen.

Sneeuw. Op een volledig besneeuwde tennisbaan is het niet toegestaan om te spelen.

Opdooi is, wanneer na het intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een bevroren ondergrond. Wanneer tijdens het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag. Er mag dan niet gespeeld worden.

Padelbanen. Onze padelbanen zijn minder gevoelig voor vorst dan onze Smashcourt banen. In principe kan daar altijd op gespeeld worden mits het niet glad is.