Bestuur & commissies

Verenigingsbestuur TPVK (alle sportieve activiteiten van het park) 

Chris Kluijtmans Voorzitter Algemeen bestuurlijke zaken  [email protected]
Piet Boonekamp Vicevoorzitter Communicatie [email protected] 
vacature Secretaris In- en extern aanspreekpunt [email protected] 
Ronald da Costa Senior Penningmeester Financiën en subsidies [email protected]
Wiljan Janssen lid Technische en competitie zaken  [email protected]
Harry Post lid Recreatiezaken [email protected] 
Karin van ‘t Wout  Voorzitter Jeugdcommissie  Jeugdzaken [email protected] 

 

Bestuur SBNK (het beheer van het park)

Wim van der Wilden Voorzitter Algemene bestuurlijke zaken [email protected] 
Ingrid Quak-Veerkamp Secretaris Administratie [email protected] 
Gerard Peters Penningmeester Financiën en contracten [email protected] 
Chris Kluijtmans Lid Bestuurlijke afstemming met TPVK [email protected] 
Ronald da Costa Senior Lid Financiële afstemming met TPVK [email protected] 

 

Communicatiecommissie

Nico de Gouw Voorzitter en eindredactie Nieuwsflits [email protected]
06-48587924
Natalie van der Horst Verzending Nieuwsflits  
Janny Marcus-Vonk Redactie Nieuwsflits  
Arina Uijl Fotografie  
Nieuwsflits Algemeen [email protected] 
Janneke Veerbeek Beheer website [email protected] 

 

Jeugdcommissie

Karin van ‘t Wout Voorzitter [email protected]
Melanie van Rijswijk Penningmeester
Saskia van den Bosch Lid
Jessica Suddanby Lid

 

Padelcommissie

Jeroen Oude Egbrink Voorzitter [email protected]
Arina Schrier Lid
Jermo van Oort Lid
Michael Hendriks Lid
Natalie van der Horst Lid
Wiljan Janssen Lid

 

50+ Commissie 2024

Marieke Bosman Voorzitter [email protected]
Jack Laanen Lid
Anja Boot Lid
Gerard Peters Lid
Caro Meijboom Lid
Trudi Windau Lid

 

Open toernooicommissie

Marjolein van der Toolen Wedstrijdleider [email protected] 

 

Technische Commissie

Wiljan Janssen Voorzitter [email protected]
Dennis Vlasblom Lid
Arina Schrier Lid
Jack Engelaar Lid

 

Sponsorcommissie

Vacature Voorzitter [email protected] 
Pieter Neels Lid
Arnout Hasselaar Lid
Maarten Blok Lid
Laura van den Biggelaar Lid

 

Werkgroep Onderhoud en Renovatie Keltenwoud (WORK)

Erik van den Berg Lid
Parkbeheerder
[email protected]
06-30301930
Dick de Beij Lid [email protected]
06-30163733
Johan van Gestel Lid  
Jannes Prins Lid  
Arnout Hasselaar Lid