Tennis jeugd

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie van Keltenwoud bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het belangrijk vindt om kinderen en jongeren enthousiast te maken voor de tennis- en padelsport. We willen zoveel mogelijk jeugd betrekken bij de vereniging door leuke en sportieve activiteiten voor hen te organiseren. Het recreatieve karakter van de sport is daarbij het uitgangspunt, maar we zorgen tevens dat geselecteerde talentvolle en op prestatie gerichte jeugdleden de kans krijgen zich te ontwikkelen.   

Competities

Bij tennis zijn er verschillende soorten competities voor de jeugd. Er wordt gespeeld volgens de KNLTB-tenniskidswijze op zondagochtend. De jongste groep kinderen (circa 6 tot en met 10 jaar) speelt tijdens de competitiedata de oranje of rood competitie. De oudere jeugd (ongeveer 11 tot en met 13 jaar) speelt de groene of gele competitie.  

Bij alle jeugdcompetities worden er ongeveer 5-6 wedstrijden gespeeld. De voorjaarscompetitie is in april en mei. In september en oktober wordt de najaarscompetitie gespeeld. De aanmeldingen lopen via de jeugdcommissie ([email protected]).  

Trainers en jeugdcompetitieleiders stellen de teams samen en elk team bestaat uit minimaal vijf spelers. Per team wordt een teamcaptain aangewezen die met teamgenoten en ouders afspraken maakt over de opstelling, het rijden en begeleiden van de kinderen.

We verwachten van alle ouders dat zij daar een bijdrage aan leveren. Voor het begin van de competitie is er een informatiebijeenkomst met uitleg over de competitie.

Toernooien

Het open jeugdtoernooi (tennis en padel) wordt, bij voldoende belangstelling in jaarlijks in week 25 gehouden. Zowel onze eigen jeugdleden als jeugdleden van andere verenigingen kunnen hieraan deelnemen. Het toernooi vindt plaats op Keltenwoud en staat onder toezicht van de KNLTB.
Er wordt gespeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de speelsterkte en leeftijd. Dit toernooi is geschikt voor kinderen die al wat ervaring hebben.  

De jeugdclubkampioenschappen (tennis en padel) worden jaarlijks gehouden. Dit toernooi is alleen voor de jeugdleden van Keltenwoud. De kinderen en jongeren spelen op hun eigen niveau tegen leeftijdsgenoten. Beginnende tennissers en padellers kunnen hier ook heel goed aan meedoen. Binnen de eigen categorie strijdt iedereen om de titel van ‘clubkampioen’!

Selectie

Deze kinderen en jongeren trainen twee keer in de week in groepjes van vier. De eerste training is volledig voor rekening van het jeugdlid, de tweede training wordt voor de helft gesubsidieerd door de vereniging.

Om in de selectie te komen zijn er een aantal voorwaarden. Inzet, aanleg, redelijke motoriek en het willen spelen van competitie voor de vereniging zijn hierbij belangrijke criteria.

De samenstelling van de selectiegroep wordt bepaald door de trainers van BTO: Sonja Ooijendijk en Jack Engelaar. Zij leggen hun keuze voor aan de technische commissie en de jeugdcommissie. De trainers van BTO geven de trainingen.

De bedoeling van het selectiebeleid is om regionaal aan de weg te timmeren en de doorstroom te bevorderen naar de hogere teams van Keltenwoud. 

Overige activiteiten

Naast wedstrijdtennis  en -padel organiseren de jeugdcommissie en BTO ook jaarlijks terugkerende gezelligheidstoernooitjes met tennis en padel, maar ook met spelletjes waarbij de gezelligheid voorop staat.

Zo is er ieder jaar een midzomer- of nazomeractiviteit wat een groots spektakel is. Voor de jongere kinderen worden het sinterklaastoernooi en het pannenkoekentoernooi georganiseerd. Verder is er het nieuwjaarstoernooi, een clinic met de tennis-padelleraren en de laddercompetitie.

In het voorjaar vindt een generatietoernooi plaats waar de jeugd samen met een senior speelt. Tegen het einde van de zomervakantie organiseert BTO een zomerdagkamp van drie dagen.  

Informatie over al deze activiteiten wordt verspreid via de mail, nieuwsbrief, aankondigingen in het clubhuis, via de trainers en facebook. We hopen dat heel veel jeugdleden zich inschrijven voor de activiteiten op ons mooie park!