Bestuurszaken

23 januari 2024


Informatiebijeenkomst 7 februari ontwikkelingen park 

In de nieuwsflits van 3 januari werden scenario’s geschetst voor de korte-, middenlange- en langere termijn van het park. De aangekondigde informatiebijeenkomst is gepland op woensdag 7 februari om 20.00 uur op Keltenwoud. De verschillende scenario’s worden toegelicht door het bestuur waarbij u welkom bent om mee te denken en suggesties te doen. Tevens worden concreter de plannen voor de korte termijn besproken, omdat daar investeringen voor dit jaar mee gemoeid zijn, die ter goedkeuring aan de orde komen bij de ALV van 7 maart a.s. 

Nieuwscategorieën