Bestuurszaken

17 maart 2024


In de algemene ledenvergadering (ALV) op 6 maart heeft voorzitter Chris Kluijtmans een missie en strategisch plan aangekondigd. Het bestuur gaat dit opstellen naar aanleiding van de op 7 februari gehouden informatiebijeenkomst over de wens het aantal padelbanen uit te breiden. Als het nieuwe plan klaar is, volgt de presentatie in een Bijzondere ledenvergadering eind mei/begin juni. De precieze datum volgt in een ‘mail van de voorzitter’ en in deze Nieuwsflits. Houd je mailbox dus goed in gaten voor berichten over Keltenwoud.

Dat op te stellen plan omvat een beschrijving van wat we zijn als club, wat we willen zijn en hoe we daar komen (=de acties). Ook bekijkt het bestuur de mogelijke groei van de vereniging. Groei is geen doel op zich maar onderdeel van de gehele strategie. Het Strategisch plan wordt voorzien van een investerings- en ontwikkelingshoofdstuk. De ALV heeft de voorgestelde contributiebedragen als onderdeel van begroting voor 2024 goedgekeurd. Voor tennisleden is er een inflatiecorrectie van 5 euro, waardoor de contributie voor senioren voor het gehele jaar 2024 uitkomt op € 255,--. Voor jeugdleden gelden lagere bedragen. De contributie voor padelleden wordt volgend jaar gelijk aan die van de tennisleden, in 2024 is dat nog € 235,--. Padelleden mogen voortaan ook gaan tennissen. Met ingang van 2024 kent Keltenwoud alleen nog maar jaarleden. 

Verder is in de ALV gemeld dat Janneke Veerbeek de website aan het updaten is. Vanwege privacy-redenen zijn veel persoonlijke e-mailadressen van commissieleden vervangen door een algemeen mailadres. Omdat er nogal wat verouderd is, is de oproep aan alle commissies om de informatie aan te passen en die gegevens naar Janneke te sturen, e-mailadres: [email protected]. Advies aan de leden: houd naast de Nieuwsflits ook app-groepen in de gaten, want info die geen uitstel duldt, wordt vaak via app groepen verspreid. Herinnerd is in de ALV aan het dit jaar ingevoerde rookbeleid; op ons sportpark mag niet meer gerookt worden. Nu gaat het om de handhaving, door iedereen! Overtreders kun je op een vriendelijke maar wel duidelijke manier aanspreken. Tips daarover staan de notitie Rookbeleid die op onze website te bekijken is. Heb je suggesties voor onze club of heb je vragen; je kunt die sturen naar ons algemene e-mailadres: [email protected]

Nieuwscategorieën