Bestuurszaken

23 januari 2024


Gesprek met Hans Groot Kormelink en Daan van der Sleen

Hans Groot Kormelink was secretaris van TVK (Tennis Vereniging Keltenwoud) van 2008 tot en met 2012 en secretaris van SBNK (Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud) van 2016 tot en met april 2023. Daan van der Sleen was secretaris van TPVK (Tennis & Padel Vereniging Keltenwoud) van eind 2012 tot en met halverwege 2023.
In een gezamenlijk gesprek halen Hans en Daan herinneringen op van hun bestuurlijke tijd op Keltenwoud. Hans heeft in 2008 het secretariswerk bij de TVK op zich genomen, tijdens zijn periodes van twee termijnen heeft hij drie voorzitters meegemaakt; Tom Kettler, René van Dijk en Chris Kluijtmans. Naast al het gebruikelijke secretariswerk heeft hij voor TVK de vele werkzaamheden van de overgang van het oude park aan de Selterskampweg naar het huidige park aan de Langschoterweg meegemaakt. Bijzondere taken daarbij waren onder andere het wijzigen van de statuten, het huishoudelijk reglement aanpassen en bezoeken aan de notaris. Het secretariswerk voor de SBNK omvatte vooral het mede besturen van het park. Bijvoorbeeld afspraken en overleg met het zwembad De Vrije Slag, uitgezocht moest worden hoe het recht van overpad in elkaar zat en wie het beheer van de sloot tussen De Vrije Slag en Keltenwoud had. Contacten met de parkbeheerders en het zoeken en benoemen van een nieuwe pachter voor de horeca. 
Daan heeft in 2012 het TVK secretaris stokje van Hans overgenomen. Het aantal tennisleden liep landelijk terug, ook bij TVK en daarmee ook de opbrengsten en was er sprake van overcapaciteit. SBNK en TVK zijn “communicerende vaten”, een gezamenlijke denktank werd opgericht om Keltenwoud meer op de kaart te krijgen. TVK was, ook door de grootte van het park en omdat het redelijk nieuw was, een vrij sfeerloze vereniging geworden. Onder andere de werkgroep “Keltenwoud gezellig” werd in het leven geroepen, die voortvarend en succesvol aan het werk ging. Daan kreeg via een landelijke padelclub een mail waarin padel gepromoot werd. Volgens de woordvoerder zou padel een grote sport toekomst tegemoet gaan. Een aantal bestuurs- en tennisleden heeft een busje gehuurd en zijn op carnavalsochtend naar Den Bosch afgereisd om eens de padelsport te gaan onderzoeken. Men was enthousiast, padel kon weleens een goede investering voor TVK zijn. Het bestuur en de leden gaven groen licht. Voor beide besturen werk aan de winkel, in- en uitgaande correspondentie, contacten leggen met diverse bedrijven etc. Daan en Hans hebben ook gezamenlijk de statutenwijzigingen met betrekking tot de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen vorm gegeven. Daarvoor speelde bij TPVK de privacywetgeving, waarbij een deskundig lid, Mark Brorens, het bestuur heeft bijgestaan.
Hans heeft rondom de uitbreiding van de padelbanen veel contacten gehad met de Omgevingsdienst De Vallei, melding Activiteitsbesluit en akoestisch onderzoek. Op dit moment is dat onderzoek nog niet definitief afgerond, Hans is samen met Gerard Monninkhof nu nog betrokken bij de afwikkeling van deze zaken.
Daan heeft veel voldoening gehaald door samen met een aantal vrijwilligers te gaan tennissen en padellen met bewoners van het AZC “De Leemkuil” in Wageningen. Op woensdagmiddag kon met begeleiding van de vrijwilligers gebruik worden gemaakt van de banen. Hiermee heeft TPVK haar maatschappelijke betrokkenheid getoond. Met het uitbreken van corona is deze activiteit helaas gestopt en niet meer opgestart. 
Zowel Hans als Daan zijn met veel plezier secretaris geweest bij TPVK en bij SBNK, ze hebben een mooie tijd gehad. Een tijdlang konden zij de groei van het park begeleiden en hebben waardevolle contacten gelegd. Met al hun ervaringen kunnen ze de huidige vrijwilligers helpen met goede adviezen en wijzen op valkuilen.
Het bestuur SBNK en TPVK heeft hen in een gezamenlijk etentje in december extra in het zonnetje gezet voor het vele werk wat zij verricht hebben. Wij wensen Hans en Daan nu als tennisser en padeller een fijne tijd bij TPVK.      

Nieuwscategorieën