Bestuurszaken

03 januari 2024


Het onderzoek dat de Commissie Exploitatie Hal heeft gedaan is in 2023 naar volle tevredenheid afgerond. Door de snelle ontwikkelingen die onze vereniging doormaakt qua ledengroei en de gebiedsontwikkeling vanuit de Gemeente (woningbouw en voorzieningenniveau), was het geen eenvoudige opdracht om de scenario's uit te werken. Er is ook geen "definitieve" oplossing, er ontstaan nu eenmaal steeds weer nieuwe kansen, bedreigingen en mogelijkheden. Inmiddels zijn we na 15 jaar op onze huidige park ook nog toe aan het doen van vervangingsinvesteringen, iets wat vooral geldt voor de tennisbanen, met name baan 1 en 2.

Korte termijn Als bestuur hebben we, met de aangedragen oplossingen door de Commissie, geprobeerd om met behoud van alle faciliteiten te komen tot een korte termijn oplossing om de druk op de padelbanen te verlagen door extra capaciteit te creëren. Dat gebeurt allereerst door een tijdelijke indoorcapaciteit aan te leggen in de hal tussen april en september. In die periode weten we ook welke commerciële huurders weer willen huren voor seizoen 2024/2025 en of dat verder afneemt of stabiliseert. 

Middellange termijn Ook geven we het hallenplan van de KNLTB een kans. Het aantal indoorbanen is een kritieke grens genaderd volgens de KNLTB en er wordt door de bond dan ook flink geïnvesteerd om indoor tennisbanen te behouden.  Om structureel meer padelcapaciteit buiten te creëren zijn we in gesprek met de Gemeente om grond te verkrijgen want ons park is helemaal benut. Ook met het Zwembad wordt over samenwerking gesproken over o.a. gebruik van de grond die zij bezitten maar weinig of niets mee doen. De mogelijke aankoop / huur van een stukje extra grond bij padelbanen 1-3 (de volkstuintjes) is helaas (nog) niet gelukt. 

Langere termijn Het realiseren van structurele indoorpadelcapaciteit, zonder bestaande faciliteiten in te leveren, is financieel een grote uitdaging en gaat wat langer duren maar ook daar blijven we hard aan werken. Ik wil wel benadrukken dat onze leden er 34 jaar (van 1975 tot 2009) over hebben gedaan om indoor tennisbanen te realiseren. Tot 2009 moest men altijd naar Renkum of Ede uitwijken om indoor te kunnen spelen. Voor indoor padel gaan we ervan uit dat we dat een stuk sneller kunnen realiseren!

Informatiebijeenkomst We staan uiteraard open voor alle goede ideeën en gaan graag in gesprek met onze leden. We zoeken nog een geschikte datum om een informatiemiddag te organiseren waarbij iedereen welkom is om mee te denken en te discussiëren. De commissie zal dan ook uitleg kunnen geven over de verschillende scenario's en oplossingen die zij heeft uitgewerkt. Het zal tegen het eind van januari worden, we prikken daarvoor in de Bestuursvergadering van 17 januari een datum, de uitnodiging volgt snel!    

Nieuwscategorieën