Bestuurszaken

28 februari 2024


Algemene ledenvergadering 6 maart

Het bestuur nodigt de leden uit woensdagavond 6 maart om 20.00u de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Aan de orde komt o.a. de begroting contributie 2024/2025, de vaststelling en begroting van het financiële boekjaar 2024/2025. Verder wordt de update en voortgang van de informatieavond over de toekomst van Keltenwoud van 7 februari jl. besproken en een terugkoppeling van de in 2023 gehouden enquête met de daarop genomen acties.   

Nieuwscategorieën