Bestuurszaken

17 maart 2024


Afgelopen najaar verwelkomde de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) een aantal nieuwe bestuursleden. Voorzitter Gerard Monninkhof, secretaris Hans Groot Kormelink en penningmeester Dick de Beij zijn opgevolgd door voorzitter Wim van der Wilden, secretaris Ingrid Quak-Veerkamp en penningmeester Gerard Peters.

De Nieuwsflits-redactie sprak met de vertrokken en de nieuwe voorzitter. Gerard Monninkhof is 8 jaar lang voorzitter van SBNK geweest. In die periode heeft het stichtingsbestuur belangrijke investeringen uitgevoerd. Zoals de verhuur van het zuiddak aan de coöperatie ZECK voor de plaatsing van 720 zonnepanelen en de installatie van 152 zonnepanelen in eigendom van SBNK. Verder het bouwen en verhuren van de fitnessruimte, de bouw van 5 padelbanen en het aanleggen van ledverlichting binnen en buiten. Vooral de zonnepanelen en de ledverlichting hebben Keltenwoud veel voordeel opgeleverd bij de oplopende energiekosten. Een andere belangrijke zaak die Gerard mede heeft geactiveerd is de sponsorcommissie. Verder is de zoektocht naar een nieuwe horecapachter succesvol verlopen en is niet te vergeten een nieuwe parkbeheerder gevonden. Het lijken een paar simpele feiten, maar al deze inspanningen zijn niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Vooraf is veel onderzoek, denkwerk en langdurig overleg met de gemeente, bouwers en aannemers geweest. Offertes en contracten zijn beoordeeld en zijn gesprekken gevoerd met potentiële pachters en beheerders. Daarnaast ook nog de covid periode, die in zo goed mogelijk banen geleid moest worden. Gerard vertelt met passie over zijn tijd als voorzitter. De samenwerking in het bestuur SBNK en met het bestuur van Tennis en Padel Vereniging Keltenwoud (TPVK) is met alle ups en downs altijd plezierig verlopen. Na 8 jaar kan een vernieuwd en fris bestuur SBNK aan de slag. Inmiddels is Gerard met pensioen en besteedt hij meer tijd aan zijn hobby’s en kleinkinderen. Een grote hobby van hem is de Franse taal, hij is trouw bezoeker van de “Alliance Française Ede-Wageningen”, die op Keltenwoud cursussen Frans verzorgd. Helemaal zonder besturen kan hij niet, het huidige penningmeesterschap bij de Alliance Française past dan ook prima bij hem. Daarnaast runt hij samen  met Marlise Peters, Marcel Smits, Dick de Beij en Wiljan Janssen de Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud. Ook al is Gerard geen SBNK bestuurslid meer, hij is wel regelmatig als sporter van tennis en padel op Keltenwoud te vinden. Dank Gerard voor al het werk dat je voor Keltenwoud verricht hebt met je medebestuursleden!

Het nieuwe bestuur SBNK staat voor uitdagende renovaties, onderhoud en investeringen op het park. Wim van der Wilden is voortvarend gestart met een grote inventarisatieronde. Hij is de man van ‘meten is weten’. Diverse bedrijven hebben de laatste tijd het park al bezocht en veel metingen en keuringen zijn uitgevoerd. Inmiddels is ook een bouwcommissie gevormd, die bestaat uit een aantal deskundige mensen op verschillende gebieden. Wim is zich bewust van het feit dat hij als voorzitter vooral een managende functie heeft. Om dat goed te doen, moet het bestuur een realistisch, totaalbeeld voor de komende jaren hebben om vervolgens het beleid en nodige acties verder te ontplooien. Voor Wim betekent dit dat hij nu veel tijd en aandacht besteedt aan allerhande zaken. Samen met het bestuur van het zwembad wordt bijvoorbeeld bekeken waar samenwerking mogelijk is. Daarnaast worden contacten met diverse instanties onderhouden en nieuwe contacten aangeboord en/of uitgebreid. Kortom, het beheer van het park kost tijd en energie. Het nieuwe SBNK-bestuur is vol élan met haar taak gestart. Voordeel daarbij is dat de voorzitter en de penningmeester van TPVK ook lid van SBNK zijn. De wisselwerking tussen beide besturen is aanvullend en stimulerend. Wim zijn hart ligt vooral bij het verenigingsleven, hij weet uit al zijn voorgaande vrijwilligerswerk dat verenigingen floreren wanneer de voorzieningen en de randvoorwaarden op orde zijn. Privé is Wim nog regelmatig in Amerika te vinden als adviseur van bedrijven, daarnaast begeleidt hij jonge ondernemers op de WUR. En is hij de koning van zijn bijenvolk op zijn bosgrond. Met recht kunnen we Wim van der Wilden als een bezige bij bestempelen. Nieuwe bestuur SBNK, veel succes! 

Nieuwscategorieën