Bestuurszaken

02 november 2023


 Angelique Dijkers en Piet Boonekamp zijn in de algemene ledenvergadering op 25 oktober benoemd als bestuurslid van Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud (TPVK). Angelique volgt Daan van der Sleen op als secretaris van onze club.

Toen zij zich in de vergadering aan de 64 aanwezige leden voorstelde, vertelde Angelique dat zij enkele jaren geleden bij Keltenwoud kwam om te padellen. Ze woont in de Edese wijk Rietkampen, speelt ook volleybal en wil graag iets voor onze club doen. Dat kan nu als nieuwe secretaris. Piet Boonekamp is al 15 jaar lid. Hij speelt zowel tennis als padel, vindt ons een mooie club met een prachtige accommodatie, was al voorzitter van de 50+-commissie en heeft er nu erg veel zin in om wat meer voor Keltenwoud te doen.

De ALV stemde ook in met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud: Wim van der Wilden die eind dit jaar het voorzitterschap over gaat nemen van Gerard Monninkhof en Gerard Peters die als nieuwe SBNK-penningmeester de functie van Dick de Beij gaat overnemen. In de ALV werden de jaarrekeningen 2022-2023 van TPVK en SBNK vastgesteld. Dat gebeurde op advies van de kascontrolecommissie. De kascommissie bestaat uit Edwin Fredriks (nieuw lid) en Klaas Wagenaar; de aftredende leden waren Hans Honders en Rinus Zonneveld. Onder luid applaus verleenden de leden decharge voor het door hen gevoerde financiële beleid aan de (oude) penningmeesters Jack Laanen en Dick de Beij. Beiden hebben zich jarenlang ingezet ten behoeve van een gezonde financiële situatie van vereniging en stichting.

Nieuwscategorieën