Bestuurszaken

12 februari 2024


Een veertigtal leden hoorde in de informatiebijeenkomst op 7 februari de toelichting op de plannen van het bestuur om de padelcapaciteit op ons park te vergroten. Voorzitter Chris Kluijtmans presenteerde vijf scenario’s. Een daarvan is al op korte termijn uit te voeren; andere vergen meer tijd. Het is de bedoeling om in een Algemene Ledenvergadering een beslissing te nemen; aanvankelijk was 6 maart genoemd maar dat lukt niet. De besturen hebben ‘huiswerk’ meegekregen en komen later dit jaar met een voorstel.

In de infobijeenkomst werd ook veel achtergrondinformatie gegeven. Bij TPV Keltenwoud zorgen de 1069 leden voor een ‘verdeling’ van 58 spelers per tennisbaan en 97 per padelbaan. Bij padel zit dit boven de KNLTB-norm van 70 à 90 leden per baan. De verwachting is dat de padelsport verder groeit en de druk op onze padelbanen nog groter wordt. Vandaar dat zowel het clubbestuur als de stichting SBNK ervan overtuigd is dat uitbreiding van de padelcapaciteit op korte en lange termijn nodig is. Het scenario om in de tennishal gedurende 5 zomermaanden tijdelijk één pop-up padelbaan aan te leggen is het snelst en makkelijkst te realiseren. Maar dat kan de huur van de hal door de landelijke tennisbond voor training en toernooien belemmeren.
Een andere optie omvat de aanleg van een nieuwe padelbaan naast de huidige padelcourt 3. Daarvoor zou een deel van de aarden wal afgegraven moeten worden. Deze oplossing wordt met een geraamd kostenplaatje van 100.000 euro als kostbaar bestempeld.
Meer padelcapaciteit ontstaat bij scenario 3. In dit plan worden de huidige tennisbanen 9 en 10 vervangen door 3 padelbanen. Geraamde kosten 245.000 euro. In een variant op dit scenario van 3 nieuwe padelbanen komt er een overkapping op; meerkosten 250.000 euro.
Als het scenario met 3 nieuwe padelbanen op de plek van 2 tennisbanen doorgaat, komt de padelcapaciteit bij Keltenwoud op 8 padelbanen; evenveel als de 8 tennisbanen buiten. Maar er is ook nog een tennishal met 4 binnenbanen. Hiermee zouden we de komende tien jaar vooruit moeten kunnen. De groei van padel kan in 2034 tot 518 padelleden leiden, naast 478 tennissers en 443 leden die zowel tennissen als padellen. De raming omvat dan in totaal 1439 leden.
Uiteraard wordt ook naar de tennisfaciliteiten gekeken. Zo zou misschien gratis getennist kunnen worden in de hal als compensatie van het eventueel verminderen van het aantal buiten tennisbanen. Ook zoekt het bestuur de komende weken uit welk scenario het best uitvoerbaar en betaalbaar is. Zo kan een contributieverhoging het gevolg van de nieuwe plannen zijn. Tijdens de infobijeenkomst zijn over en weer vragen gesteld en suggesties gedaan. Daarmee gaan de besturen van TPV en SBNK dus aan de slag om straks aan de leden een voorstel voor te leggen. Dat is dus niet op 6 maart maar later. De ledenvergadering op 6 maart gaat overigens wel door. 

Nieuwscategorieën