Bestuurszaken

20 november 2023


Piet is al jaren lid van Keltenwoud. Piet was bij de WUR wetenschappelijk medewerker, hij gaf leiding aan het onderzoeksinstituut voor plantenziektes, ook op Europees niveau heeft hij vanuit zijn functie veel bestuurswerk verricht.

Na zijn pensionering bij de WUR was hij voorzitter van de branchevereniging “biologische gewasbeschermingen”. Na het definitieve einde van zijn professioneel werk vond hij het toch weer tijd zijn energie in een bestuursfunctie bij Keltenwoud te steken. Een andere liefde van Piet is muziek, hij is al ruim 40 jaren lid van het “Toonkunstkoor” in Wageningen, inmiddels ook al enige jaren voorzitter van het koor. Zijn jarenlange bestuurservaring wil hij, vanuit zijn liefde voor het verenigingsleven, vooral voor de leden van Keltenwoud aanwenden. Piet voelt zich helemaal thuis bij Keltenwoud, allemaal voorwaarden om zich met hart en ziel in te zetten. Inmiddels is Piet vice-voorzitter en heeft de portefeuille communicatie van Harry Post overgenomen. Harry Post gaat zich in het bestuur meer bezighouden met recreatie. Wij wensen Piet veel succes en wijsheid in het bestuur van TPVK. Helaas moest Angelique Dijkers zich om persoonlijke redenen afmelden als secretaris, zodat TPVK een vacature heeft voor de functie van secretaris.

Nieuwscategorieën