Bestuurszaken

19 mei 2023


Jack Laanen, onze “oude” penningmeester, heeft het stokje overgedragen aan Ronald da Costa Senior, die vanaf 8 maart jl. onze nieuwe penningmeester is. Jack is op het oude tennispark Keltenwoud ruim 8 jaar penningmeester geweest en met een tussenpose van een aantal jaren is hij in 2009 weer penningmeester van Keltenwoud geworden. Alles bij elkaar heeft hij zeker 22 jaar de financiën van de vereniging beheerd.

Aan het oude park heeft Jack veel dierbare herinneringen, onder andere het barbeheer was bij tijd en wijle redelijk chaotisch: zo ging veel bier verloren, niet iedereen kon tappen! ’s Avonds laat gingen de barvrijwilligers over straat met het kasgeld en de sleutel van het park. Het kasgeld ging bij de parkbeheerder Bart Roseboom door de brievenbus en de sleutel werd in het klompje buiten gedeponeerd. Bijna niet meer voor te stellen in deze tijd. Op het nieuwe park kreeg de vereniging een heel andere dynamiek: in vrij korte tijd groeide Keltenwoud naar 1.000 leden. De Vereniging Keltenwoud en de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud, met nu twee besturen, leerden met vallen en opstaan wie welke rol speelde. Jack heeft daar als penningmeester een belangrijke rol in gespeeld, het 4-ogen principe met twee penningmeesters bleek voor hem uiteindelijk heel waardevol. Een hoogtepunt voor Jack was het eerste WK padeltoernooi op Keltenwoud, hij heeft daar veel energie in gestoken. Alles werkte mee, het weer, de deelnemers, de sfeer. De Gelderlander schreef over “Het Wimbledon” in Bennekom. Met recht kan Jack daar met trots op terugkijken.   Wat Jack jammer vindt, is dat hij er niet in geslaagd is de ALV zodanig spannend te krijgen dat veel meer leden aanwezig zijn. Aan de andere kant kun je bedenken dat de leden tevreden zijn en vertrouwen in het bestuur hebben. Alle commissies konden met financiële vragen bij Jack terecht, hij dacht altijd met je mee en zei zelden “nee”.  Als je zolang meedraait in een vereniging raak je niet uitgepraat over wat je meegemaakt hebt, daar kun je een prachtige podcast mee vullen. Maar nu de vrije tijd: in een gat gaat Jack niet vallen, eindelijk eens de tijd en vooral de rust om de tuin en het huis op te knappen. De directe contacten, van al het reilen en zeilen op Keltenwoud op de hoogte zijn gaat hij wel missen. Dus Jack gewoon veel komen tennissen en padellen. Tot slot Jack: alle leden van Keltenwoud kunnen niet anders dan jou heel erg bedanken voor de enorme hoeveelheid tijd en energie die je in de vereniging hebt gestopt!   

Tijdens de verhalen van Jack met al zijn herinneringen en anekdotes heeft Ronald geboeid geluisterd. Hij staat aan de start van het penningmeesterschap van een mooie bloeiende vereniging. Jack heeft hem zoveel mogelijk ingewerkt en veel tips en trucs meegegeven. Ronald werkt al jaren bij de WUR als auditor, hij onderzoekt vooral bedrijfsprocessen, en voert veel kwalitatieve en kwantitatieve analyses uit. Ronald woont in Wageningen, heeft een partner en 4 kinderen, de laatsten wonen niet meer thuis. Sinds 2008 zijn Ronald en zijn partner lid van Keltenwoud. In een Nieuwsflits las hij de oproep voor een nieuwe penningmeester, waarop hij vervolgens gereageerd heeft. Na een aantal gesprekken met het bestuur en wederzijdse verkenningen is hij op de ALV van maart jl. met goedkeuring van de leden benoemd tot penningmeester. Zijn doel is de verschillende commissies en de leden te stimuleren en te faciliteren, vooral met veel plezier in samen sporten. In eerste instantie is het de bedoeling, zoveel mogelijk in lijn met het huidige beleid, de goede energie in de vereniging te behouden en verder te ontwikkelen. In de komende tijd gaat Ronald zoveel mogelijk aan en om tafel met de verschillende commissies. Een aanvang is al gemaakt met onder andere de website up-to-date te maken en analyses uit te voeren van de inkomsten- en uitgavenstromen. Wij wensen Ronald heel veel succes en vice versa kan hij natuurlijk altijd bij de leden terecht met zijn vragen.

Nieuwscategorieën