Bijeenkomsten over padeluitbreiding

19 juni 2024


 Er is nieuwe informatie over de plannen voor uitbreiding van de padelcapaciteit op het Keltenwoud-park. Voorzitter Chris Kluijtmans heeft in een emailbrief aan de leden een uitnodiging voor een buitengewone algemene ledenvergadering (afgekort BALV) gestuurd. Deze vindt op donderdag 11 juli plaats in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur. Zowel op maandag 1 als maandag 8 juli vanaf 19.30 uur is er een  informatiebijeenkomst over de plannen. Wees welkom!

In de BALV vraagt het Keltenwoud-bestuur om goedkeuring voor het voorstel om de padelfaciliteiten uit te breiden. In grove lijnen samengevat omvat dat voorstel de aanleg van 3 padelbanen op het tennis baanblok 9-10. Deze zouden in september 2025 gereed moeten zijn. Tegelijkertijd worden de tennisbanen 1 en 2 in de hal in alle daluren vanaf de start van de bouw van de padelbanen gratis vrijgegeven aan de leden. De tennis binnenbanen 3 en 4 zullen allereerst worden aangeboden aan de leden van Keltenwoud die (nu ook al) een contract hebben en dat graag continueren, tegen de commerciële prijs.
Voorafgaand aan deze BALV zijn er in ons clubgebouw twee informatiebijeenkomsten waarin gedetailleerd uitleg gegeven wordt over de wijze waarop het Bestuur, samen met de stichting SBNK, tot dit voorstel is gekomen. Er is daarbij alle ruimte en tijd voor vragen en discussie. Het bestuur is zich er namelijk van bewust dat zij een grote "informatie voorsprong" heeft op de leden na anderhalf jaar van onderzoeken, informatieverzameling en gesprekken met stakeholders, gemeente Ede en omwonenden. Ook is er een beleidsplan 2024-2030 opgesteld waarin een visie voor de komende jaren staat. Het bestuur wil die informatie graag met de leden delen in de informatieavonden. Zeker als u een weloverwogen mening wilt vormen is het nuttig daar naar toe te komen. 

Nieuwscategorieën