Onderhoud

19 mei 2023


Wie de laatste weken op Keltenwoud heeft gesport zal het gat zijn opgevallen - met de oranje pylonen ernaast - op het terras naast de buitendeur kantoor parkbeheerder. Dat gat is gegraven om een hardnekkige verstopping in de riolering op te sporen.

Het begon met een verstopping van de urinoirs in het herentoilet en het eindigde met het plaatsen van een zg. zandvanger in het terras voor de hal; zie foto. Wat bleek? Omdat we als gebruikers van de hal, horeca, toiletten en kleedkamers blijkbaar onvoldoende onze schoenen schoon vegen lopen we veel infill (zand van de buitenbanen) naar binnen. Zie maar eens wat er zoal in het clubhuis op de grond ligt. Dat zelfde doet zich voor op de vloeren van de toiletten en kleedkamers. Bij het schoonmaken van de vloeren verdwijnt dat zand door de putjes het riool in. Wanneer er dan onvoldoende doorstroming is, hoopt zich dat zand op een gegeven moment op en vormt – gedurende ongeveer de afgelopen 12 – 13 jaar - op het laagste punt een ‘klont’ van zand in de afvoerleiding (onder het terras) met een ernstige verstopping als gevolg.  

De heer v.d. Blaak spuit het riool nog een keer door via de geplaatste zandvanger. Om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren is een zg. zandvanger geplaatst onder het terras, die het zand moet opvangen, zodat het direct kan worden weggezogen. Maar het helpt sowieso wanneer we met elkaar wat meer aandacht schenken aan met schone schoenzolen naar binnen lopen. We zullen zorgen dat de borstels naast de ingangen zuid en west goed hun werk kunnen doen. 

Nieuwscategorieën