Parkzaken

17 maart 2024


Vanaf 18 april kun je ook overdekt padellen bij Keltenwoud…! Er komt tijdelijk een verplaatsbare padelbaan in de tennishal, ook wel pop-up baan genoemd. Dit gebeurt op woensdag 17 april en dan kan iedereen met ingang van de 18e april op deze baan padellen.  

De huur van deze indoor-padelbaan bedraagt € 10,- per uur voor leden van TPV Keltenwoud. Voor niet-leden geldt hetzelfde tarief als de huur van de buiten-padelbanen. De tijdelijke padelbaan is bedoeld om direct iets te doen aan het capaciteitsprobleem en de grote speeldruk op de vijf buitenbanen. Het huurbedrag is nodig om de hoge huurkosten iets te drukken. Hoe lang de pop-up-padelbaan op de plek van tennisbaan 4 in de hal blijft liggen, wordt nog overlegd met de leverancier, maar waarschijnlijk is dat tot eind september.

De nieuwe contractperiode voor de verhuur van de tennis hal in de winter begint  op 8 september. In  de eerste septemberweken kunnen dus geen vier tennisbanen tegelijk gehuurd worden, maar wel drie. De inventarisatie van de belangstelling voor de winterhuur van de tennishal vindt momenteel plaats. Wil je een seizoen lang binnen-tennisbanen huren, dan kun je contact opnemen met Rina Weijman, e-mailadres: [email protected].

Nieuwscategorieën