Uitnodiging van het Bestuur

25 februari 2023


Het bestuur van Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud (TPvK) nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 8 maart. Deze vindt plaats in het clubhuis en begint om 20.00 uur.

Naast de jaarlijks terugkerende punten zoals de toelichting op de financiële posities van TPvK en SBNK (Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud) komen er mededelingen van het bestuur en verkiezingen van enkele nieuwe bestuursleden op de agenda. De mededelingen gaan over een onderzoek naar de exploitatie van de tennishal, de stand van zaken bij de vorming van een klachtencommissie en het bestuursreglement. Als nieuw bestuurslid worden voorgesteld: Ronald da Costa senior bij de vereniging en Ingrid Quak bij SBNK. Vertrekkende bestuursleden zijn Jacques Laanen en Daan van der Sleen (penningmeester respectievelijk secretaris TPvK) en Hans Groot Kormelink (secretaris SBNK).
Daarnaast dient de ledenvergadering de begroting voor het komende boekjaar en de contributie vanaf 1 april 2023 vast te stellen.
De agenda en de bijlagen worden per mail naar de leden gestuurd en liggen vanaf 23 februari ter inzage in het clubhuis. Gedurende een half uur voor de vergadering kunnen technische vragen worden gesteld aan de penningmeesters van vereniging en stichting.

Nieuwscategorieën