Van het Bestuur

20 maart 2023


In de algemene ledenvergadering op 8 maart hebben bijna 40 leden die aanwezig waren, de begroting van het verenigingsjaar 2023-2024 vastgesteld. Ook stemden zij in met de jaarrekening over het afgelopen boekjaar van zowel de vereniging als de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud. Ronald da Costa Senior werd benoemd tot bestuurslid van TPVK en Ingrid Quak is bestuurslid geworden van SBNK.

De nieuwe bestuursleden nemen de taken over van penningmeester Jacques Laanen respectievelijk SBNK-secretaris Hans Groot Kormelink. Bij onze vereniging stopt ook per 1 april 2023 Daan van der Sleen als secretaris. De ALV sprak zich als onderdeel van de begroting ook uit over de contributies voor komend jaar. Op voorstel van het bestuur bedragen deze met ingang van 1 april 2023 voor tennisleden € 185 voor jong volwassenen 18 t/m 23 jaar, € 250 voor andere senioren, € 90 voor junioren 8 t/m 17 jaar en € 55 voor jeugd tot en met 7 jaar. Een senior die alleen zomerlid is, betaalt 180 Euro. Voor alleen padelleden zijn deze contributiebedragen respectievelijk 155, 215, 60, 50 en (zomerlid) 145 Euro. Het is de bedoeling de contributies op tennis- en padelgebied binnen twee jaar voor alle categorieën  leden op hetzelfde niveau te brengen. Binnenkort verschijnen de contributietarieven ook op de website. 

Nieuwscategorieën