Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement

 

De nieuwe statuten en het Huishoudelijk reglement zijn in de ALV van 5 oktober 2022 goedgekeurd.